UWAŻAJCIE I STRZEŻCIE SIĘ WSZELKIEJ CHCIWOŚCI


Ewangelia wg św. Łukasza 12, 13-21 (Niedziela 03.08.2019 r.)
Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem». Lecz On mu odpowiedział: «Człowieku, któż Mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą?»

Powiedział też do nich: «Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia».

I opowiedział im przypowieść: «Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał w sobie: „Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów”. I rzekł: „Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie: Masz wielkie dobra, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj!” Lecz Bóg rzekł do niego: „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, co przygotowałeś?”

Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga».

„Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości”.
W dzisiejszej Ewangelii Jezus przestrzega mnie przed chciwością. Święty Paweł w liście do Kolosan dopowie, że chciwość jest bałwochwalstwem. W tym kontekście mam kilka pytań:

Czego pragnę i chcę najbardziej?

Jak to, czego tak chcę, zmienia moje życie? A dokładnie czy przybliża mnie do Boga i szczęśliwego życia; czy napełnia mnie częściowo, rodząc jeszcze większe potrzeby?

Patrząc na moje życie widzę, że pragnąc i biegając za rzeczami, które nie podobają się Bogu, gdy je zdobywałem rodziły: albo większy głód nowych rzeczy, albo frustrację, że to jednak nie daje spełnienia i szczęścia. To też jest dla mnie sposób na sprawdzenie czy coś jest zgodne z wolą Bożą czy nie? Po owocach poznaję. Jeśli daje pokój i spełnienie, choć może budzić trudne emocje, to jest dobre. Jeśli budzi niepokój i tylko częściowo syci uruchamiając nowe „głody” najczęściej nie jest dla mnie dobre.
Tato dziękuję za pragnienia. Pomóż mi odróżnić, te które się Tobie podobają i daj wszystko co potrzebne, by je spełnić.

Życzę Ci odwagi do odpowiedzi na pytania i pogadania o tym z naszym dobrym Tatą.

Szczęśliwy mąż i ojciec
Grzegorz Kociuba