… NIE MYŚLISZ PO BOŻEMU, LECZ PO LUDZKU


Ewangelia wg św. Marka 8, 27-35
Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: «Za kogo uważają Mnie ludzie?» Oni Mu odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków».

On ich zapytał: «A wy za kogo Mnie uważacie?». Odpowiedział Mu Piotr: «Ty jesteś Mesjasz». Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili.

I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa.

Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: «Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku».

Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je».

„Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: «Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku»”.
W dzisiejszej Ewangelii najbardziej dotyka mnie scena w której Jezus z Piotrem nawzajem się upominają. Wyciągam z niej dla siebie dwie kwestie do zastanowienia. Pierwszą, ze słów Jezusa „nie myślisz po Bożemu, ale po ludzku”. Zastanawiam się wokół czego na co dzień krążą moje myśli? I widzę, że bardzo dużo czasu poświęcam na myślenie o „sprawach ludzkich”. Tyle tylko, że Jezus dalej mówi, by móc za nim iść trzeba się zaprzeć siebie i brać swój krzyż. Dla mnie braniem krzyża na bary, jest codzienne wypełnianie obowiązków: męża, ojca itd. … I tak sądzę, że wtedy te sprawy ludzkie, o których tak dużo myślę, są zgodne z moim powołaniem, więc stają się Boże.

Drugą kwestię, a raczej zadanie, znajduję w postawie Piotra, który chcąc napomnieć swojego nauczyciela bierze go na bok. W ten sposób okazuje miłość Jezusowi nie chcąc przy uczniach niszczyć Jego autorytetu. To oznaka męstwa, nie rezygnować z napomnienia, w sytuacji gdy trzeba zwrócić uwagę komuś, kto ma większy autorytet ode mnie lub wyższe stanowisko. Postawa Piotra zachęca mnie do tego, ale też pokazuje istotny aspekt, by robić to z miłością. W ten sposób może moje słowa, choć trudne do przyjęcia, będą budowały.
Tato dziękuję za świadków Twojej nauki.

Życzę Ci odwagi w życiu prawdą Ewangelii.

Szczęśliwy mąż i ojciec
Grzegorz Kociuba

… I MÓGŁ PRAWIDŁOWO MÓWIĆ


Ewangelia wg św. Marka 7, 31-37
Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu.

Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: «Effatha», to znaczy: Otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić.

Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I przepełnieni zdumieniem mówili: «Dobrze wszystko uczynił. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę».

„Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić”.
Dzisiejsza Ewangelia skłania mnie do dwóch rzeczy. Pierwszą jest postawa wdzięczności, za wszystkie zmysły, którymi mogę postrzegać i doświadczać świat. Za wzrok, dzięki któremu mogę widzieć kolorowy świat pełny piękna; Za słuch dzięki któremu mogę słyszeć śpiew ptaków, pięknie skomponowane melodie czy słowa ludzi; Za mowę dzięki, której mogę się komunikować z drugim człowiekiem. Dziękuję Ci Panie Jezu, że mnie tak obdarowałeś.

Drugą rzeczą jest zadanie, które z tego daru wynika. A dokładnie, zastanawiam się nad tym jak używam mojego daru mowy. Czy jest to mowa, która pociesza i buduje, czy niszczy i zasmuca.
Panie Jezu pomóż mi, używać mojego języka, bym głosił prawdę o Tobie i o drugim człowieku, niósł dobrą nowinę o życiu i radość z niej wynikającą. Daj dobre słowo na trudne sytuacje życiowe, bym umiał być w trudach z moimi braćmi i ich wtedy pocieszyć.
Tato dziękuję Ci że mnie tak obdarowałeś.

Życzę Ci, byś odkrył ile dostałeś i jak dobry jest Bóg.

Szczęśliwy mąż i ojciec
Grzegorz Kociuba

LUD CZCI MNIE WARGAMI, LECZ SERCEM SWYM DALEKO JEST ODE MNIE


Ewangelia wg św. Marka 7, 1-8a. 14-15. 21-23
U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych.

Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?»

Odpowiedział im: «Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji».

Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: «Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym».

„ … lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie”.
Słowa Jezusa do faryzeuszów dały mi impuls do zastanowienia się nad motywami moich działań. Podstawowe pytanie jakie sobie zadałem to dlaczego coś robię? np. Dlaczego tak naprawdę się modlę? Co mi to daje? Czy spotykam się na modlitwie z Bogiem, by z nim pobyć? Czy przychodzę by coś sobie załatwić, „wymodlić”? Widzę, że nie mogę pozostać na pierwszej odpowiedzi tylko muszę „kopać” głębiej, by odkryć prawdziwe motywy mojego postępowania. I to tyczy się każdego mojego działania. Po takich wykopaliskach pomocna jest mi odpowiedź na pytanie: co w takiej sytuacji zrobiłby Jezus. To pokazuje mi właściwy kierunek ewentualnych zmian w działaniu.

Druga refleksja dotyczy mojego serca, bo wg Jezusa wszelka nieczystość z niego pochodzi. Zastanawiałem się co z tym faktem zrobić. Odpowiedzią jest słowo Boże. Jezus w innym miejscu powie do swoich uczniów: „wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was” (J 15,3). Więc mam konkretne zadanie: poznawanie słów Jezusa ukrytych na kartach Pisma Świętego i wdrażania ich w codziennym życiu. Ono będzie oczyszczać moje serce, przez to moje działanie również będzie czyste i dobre.
Tato dziękuję Ci za Twoje słowo i wszystkich, którzy je głoszą.

Życzę Ci, ciekawości do odkrywania słów Jezusa i odwagi, by na nie odpowiadać.

Szczęśliwy mąż i ojciec
Grzegorz Kociuba

ZRÓBCIE WSZYSTKO, COKOLWIEK WAM POWIE


Ewangelia wg św. Jana 2, 1-11
W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów.

A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina”. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”.

Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: „Napełnijcie stągwie wodą”. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”. Ci zaś zanieśli.

A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: „Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory”.

Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”.
Dzisiaj zwróciłem szczególnie uwagę na Maryję i jej słowa: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Mówi to do sług, którzy zmagają się z brakiem wina na weselu. Oni wypełniają jej polecenie. Obdarzając Jezusa wielkim zaufaniem napełniają stągwie wodą, a jeden z nich niesie tą wodę do spróbowania staroście weselnemu. W tym czasie Jezus dokonuje cudu w którym owi słudzy mają udział. W tym kontekście mam kilka refleksji.

Pierwsza: Kogo słucham? Czy jest to ktoś, kto prowadzi mnie do Jezusa i Jego słów?

Druga: Słudzy wykonali ciężką pracę. Napełnili sześć stągwi wodą z której każda miała od 80 do ok. 120 litrów. Przy tym wykazali się wielkim zaufaniem, szczególnie ten który tą wodę zaniósł staroście weselnemu. W świetle tego zastanawiam się jak ja znam słowa Jezusa? Czy wierzę mu oraz jak przyjmuję trud wprowadzania tego słowa w czyn?
Tato dziękuję Ci za Twego Syna, który dokonuje cudów w moim życiu.

Życzę Ci, byś poznał Jego słowa, zaufał i wykonał to co Jezus poleca, a może zechce On uczynić kolejny cud, tym razem z Twoim udziałem.

Szczęśliwy mąż i ojciec
Grzegorz Kociuba

KTO SPOŻYWA TEN CHLEB, BĘDZIE ŻYŁ NA WIEKI


Ewangelia wg św. Jana 6, 51-58
Jezus powiedział do Żydów:
«Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata».
Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: «Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?»

Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.

Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki».

„Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. […] Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.
W dzisiejszej Ewangelii Jezus wskazuje mi Eucharystię jako źródło życia. Gdy nie mam sił, nie widzę sensu to On podsuwa mi rozwiązanie – Eucharystia. Jest to wielka tajemnica, którą odkrywam. Dzisiejsza Ewangelia zachęca mnie, do jeszcze większego zainteresowania się tym cudem – przemiany chleba i wina, w ciało i krew Pana Jezusa.

Tato dziękuję Ci za Twego Syna, który daje się nam w Eucharystii.

Życzę Ci, byś w pełni korzystał z darów które przygotował nam Bóg.

Szczęśliwy mąż i ojciec
Grzegorz Kociuba

NIE SZEMRAJCIE MIĘDZY SOBĄ!


Ewangelia wg św. Jana 6, 41-51
Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: «Ja jestem chlebem, który z nieba zstąpił». I mówili: «Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż może On teraz mówić: Z nieba zstąpiłem».

Jezus rzekł im w odpowiedzi: «Nie szemrajcie między sobą! Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: „Oni wszyscy będą uczniami Boga”. Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne.

Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata».

„Nie szemrajcie między sobą!”.
Rozważając dzisiejszą Ewangelię zwróciłem uwagę na napomnienie Jezusa dotyczące mowy. Faryzeusze powątpiewają w Jego boskość. Szemrają, mówią o tym między sobą. Ich mowa podważa wiarę w bóstwo Jezusa i wprowadza nieufność do Niego. W tym kontekście przyjrzę się swojej mowie: czy pocieszam nią i buduje innych? Ile z moich słów jest wypowiedzianych na próżno?
Tato dziękuję Ci za Twego Syna, który jest cichy i pokorny sercem.

Życzę Ci, byś pozwolił sobie w swoim życiu na chwilę ciszy i słuchania.

Szczęśliwy mąż i ojciec
Grzegorz Kociuba

… I TAM SZUKALI JEZUSA


Ewangelia wg św. Jana 6, 24-35
Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: «Rabbi, kiedy tu przybyłeś?»

W odpowiedzi rzekł im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec».

Oni zaś rzekli do Niego: «Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga?»
Jezus, odpowiadając, rzekł do nich: «Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał».

Rzekli do Niego: «Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: „Dał im do jedzenia chleb z nieba”».Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu».

Rzekli więc do Niego: «Panie, dawaj nam zawsze ten chleb!» Odpowiedział im Jezus: «Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie».

„Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne
Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”.

W dzisiejszej Ewangelii moją uwagę zwraca lud, który szuka Jezusa. On pokazuje im prawdziwe motywy poszukiwań, ludowi chodzi o zaspokojenie głodu, a nie o wielkie znaki. W tym kontekście warto bym zastanowił się czego szukam i czego mi brakuje? A także dlaczego tak jest?

Kolejną rzeczą na jaką zwróciłem uwagę jest rada Jezusa, by troszczyć się o ten pokarm, który nie ginie, ale jest wieczny. Z tego słowa wynika dla mnie konkretne zadanie: powinienem zobaczyć jak należy przygotowywać się do Eucharystii, sprawdzić jak to u mnie wygląda i jeśli trzeba wprowadzić zmiany.
Tato dziękuję Ci za Twego Syna, który daje mi się w chlebie Eucharystycznym.

Życzę Ci byś znalazł ukojenie swoich pragnień u Jezusa.

Szczęśliwy mąż i ojciec
Grzegorz Kociuba

… I OPOWIEDZIELI MU WSZYSTKO


Ewangelia wg św. Marka 6,30-34
Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: «Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco». Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu.

Odpłynęli więc łodzią na pustkowie, osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach.

„Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali”.
W dzisiejszej Ewangelii Apostołowie przychodzą do Jezusa i opowiadają mu o wszystkim co zrobili. Wrócili ze swojej wyprawy, gdzie nauczali i uzdrawiali. Zdziałali pewnie wiele cudów, spotkali wielu ludzi i o tym chcą opowiedzieć Jezusowi. W kontekście tego zastanawiam się jak jest ze mną. Z jakimi sprawami przychodzę do Jezusa. Czy mówię Mu o wszystkim co mnie spotyka i czego się podejmuję? Czy są sprawy, z którymi chcę poradzić sobie sam?
On chce bym mówił Mu o wszystkim, tym co dobre i przyjemne oraz o codziennych trudach i porażkach.
Tato dziękuję Ci za Twego Syna, pomóż mi zapraszać Go do wszystkich moich spraw.

Życzę Ci otwartości w rozmowach z Jezusem.

Szczęśliwy mąż i ojciec
Grzegorz Kociuba

ZACZĄŁ ROZSYŁAĆ ICH PO DWÓCH


Ewangelia wg św. Marka 6, 7-13
Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. «Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien».

I mówił do nich: «Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich».

Oni, więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.

„Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch”.
Każdy z uczniów jest posłany, by głosić dobrą nowinę o zbawieniu, o życiu w pełni tu na ziemi i życiu wiecznym. Jezus odpowiednio do tego wyposaża. Apostołowie dostali szczególną władzę wypędzania złych duchów, uzdrawiania chorych i czynienia innych znaków. W tym kontekście warto bym przyjrzał się temu, co ja otrzymałem. Jakie mam talenty, które mogę wykorzystać w coraz lepszym głoszeniu dobrej nowiny o Jezusie. Czyli o tym, że nie muszę się bać śmierci i żadnej choroby, bo On już je pokonał. O tym, że zaprasza mnie do życia wg Jego wskazówek – taki wybór daje szczęście tu na ziemi i życie wieczne po śmierci.

Drugą rzeczą, jaką pokazuje mi dzisiejsza Ewangelia jest postawa, jaką powinna przyjmować wspólnota Kościoła. Nie mam się w niej zamykać, ale wychodzić do innych i dzielić radością dobrej nowiny oraz darami jakie mi zostawił Jezus.
Tato dziękuję za Twojego Syna który nam Ciebie przybliżył.

Życzę Ci odwagi w głoszeniu słowa Bożego w miejscach w których jesteś.

Szczęśliwy mąż i ojciec
Grzegorz Kociuba

DZIWIŁ SIĘ TEŻ ICH NIEDOWIARSTWU


Ewangelia wg św. Marka 6,1-6

Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: «Skąd to u Niego? I co to za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?» I powątpiewali o Nim.

A Jezus mówił im: «Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony».

I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.

„Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał”.
To co zadziwia Jezusa to brak wiary. Taka postawa ludzi sprawia, że nie może działać cudów. Moc wiary widać w wielu miejscach w Ewangelii, gdzie Jezus wskazuje na nią, jako na przyczynę cudu np. sytuacja z paralitykiem i ludźmi, którzy go przynieśli, spotkanie z setnikiem czy samarytanką.
Święty Paweł podpowiada jak zadbać o wiarę: „Przeto wiara rodzi się z tego co się słyszy, a tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa”. Więc wniosek dla mnie taki, by wzmocnić wiarę muszę czytać i słuchać słowo Boże, a wtedy jest duża szansa, że Jezus zacznie działać cuda w moim życiu. Staram się mieć taką postawę i niejednego cudu już doświadczyłem np. daru życia naszej córki.
Tato dziękuję Ci za codzienne cuda, które działasz.

Życzę Ci wytrwałości w szukaniu i słuchaniu słów Jezusa.

Szczęśliwy mąż i ojciec
Grzegorz Kociuba