Czas się wypełnił …


Ewangelia wg św. Marka 1, 14-20 (Niedziela 24.01.2021 r.)
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!».

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim.

Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.

„Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!”.
Najbardziej dotyka mnie słowo „czas”. Nasza era jest mierzona od narodzin Chrystusa. W Nim wypełniły się wszystkie obietnice Boga Ojca przepowiedziane między innymi przez proroków. To przełomowy czas.

Jak dysponuję swoim czasem?
Jakim wartościom poświęcam go najwięcej?

Stefan Wyszyński mówił: „Powszechnie mówi się, że: czas to pieniądz. A ja wam powiem: czas to miłość!”. Przyglądając się swemu życiu widzę, że nie zawsze to co dla mnie najważniejsze, jest najbardziej „doinwestowane” czasowo. Wybrałem drogę do świętości poprzez małżeństwo i rodzinę. To żonie i dzieciom powinienem poświęcić jak najwięcej czasu. Wśród codziennego zabiegania, znaleźć chwilkę na spojrzenie w oczy mojej żonie. Znaleźć czas na obserwowanie rozwijających się dzieci i uczestniczenie w ich podboju świata. Święty Paweł przypomina mi, że nie ma na co czekać, bo „czas jest krótki” (1 Kor 7,29).
Tato daj mi siłę, bym umiał poświęcić czas temu co najważniejsze.

Życzę Ci byś odkrył wartość swojego czasu.

Szczęśliwy mąż i ojciec
Grzegorz Kociuba

CZAS SIĘ WYPEŁNIŁ …


Ewangelia wg św. Marka 1,14-20
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim.

Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.

„Czas się wypełnił … ”.
W dzisiejszej Ewangelii dwa fragmenty zwracają moją uwagę na rzeczywistość czasu. Pierwszy to słowa Jezusa: „czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże”, a drugie to działanie uczniów „natychmiast, porzuciwszy sieci poszli za Nim”. W tym kontekście mam kilka myśli.

Po pierwsze czas jest cenny, nie wiem ile mi go zostało, więc nie mogę go marnować. Powinienem wybierać najlepsze rzeczy, zadania, cele i je realizować. Tu z pomocą przychodzi mi przykład uczniów. Rozpoznali co jest największym dobrem i natychmiast je wybrali. Dla mnie to wezwanie bym nie pozostawał na pięknym i mądrym rozważaniu, ale gdy rozpoznam największe dobro, to zaczął je realizować. Kilka takich dobrych rzeczy udało mi się zrealizować. Jedną z nich jest moje małżeństwo. Rozpoznałem, że wśród wszystkich kobiet największym dobrem dla mnie, będzie moja obecna żona. Potem realizowałem plan, by nią została, wspólne spotkania, oświadczyny, narzeczeństwo i ślub. I to zadanie rozpoznawania największego dobra, wybierania go, a potem realizowania, dotyczy każdej chwili, która mi została dana. Na tym polega miłość – realizowanie największego dobra.
Tato dziękuję za każdą chwilę życia i możliwość wybierania.

Życzę Ci odwagi i sił do wybierania i realizowania największego dobra.

Szczęśliwy mąż i ojciec
Grzegorz Kociuba