BĘDZIESZ MIŁOWAŁ


Ewangelia wg św. Mateusza 22, 34-40.

„Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?»

On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy»”.

„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. […] Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”.
W dzisiejszej Ewangelii Jezus pokazuje główną zasadę Chrześcijaństwa – miłość, która zawiera się w dwóch przykazaniach. Mam kochać Boga i bliźniego. Dla mnie to wezwanie bym zastanowił się jak to robić. W tym kontekście mam kilka refleksji:

Jak kochać Boga? Z pomocą przychodzi mi św. Jan Ewangelista ze swoimi wskazówkami: „Dzieci nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą” oraz „ … albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie”. Miłość do Boga ma być konkretna, to nie tylko uduchowione modlitwy, ale także twarde stąpanie po ziemi i wprowadzanie miłości w codziennym życiu.

Jak kochać bliźniego? Jezus pokazuje mi, że żeby pokochać innych muszę najpierw pokochać siebie. Ale co to znaczy kochać? Dla mnie to wybór dobra i działanie by je wprowadzić w życie. Więc warto bym wiedział co jest dla mnie dobre i to urzeczywistniał w codzienności, a wtedy będzie mi łatwiej kochać innych.
Tato dziękuję, że w Twoim Synu dałeś mi wspaniałego nauczyciela.

Życzę Ci mądrości do odkrywania co jest dobre i odwagi, by wprowadzać to w czyn.

Szczęśliwy mąż i ojciec
Grzegorz Kociuba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *