IDŹCIE, POKAŻCIE SIĘ KAPŁANOM!


Ewangelia wg św. Łukasza Łk 17, 11-19 (Niedziela 13.10.2019 r.)
Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!» Na ten widok rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie się kapłanom!» A gdy szli, zostali oczyszczeni.

Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz u Jego nóg i dziękował Mu. A był to Samarytanin.

Jezus zaś rzekł: «Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec?» Do niego zaś rzekł: «Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła».

„Idźcie, pokażcie się kapłanom!”.
Dziesięciu trędowatych usłyszawszy ten nakaz wypełniło go i zostało uzdrowionych. Dla mnie to przypomnienie, że słowa Jezusa mają moc. Dzisiejsza Ewangelia wzywa mnie do poznawania Jego słów i wprowadzania ich w życie. Św. Jakub tak przypomina tę prawdę: „Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie” (Jk 1,22).

Tato dziękuję Ci, że objawiasz mi siebie w Jezusie i Jego słowach.

Życzę Ci odwagi do życia słowem Bożym.

Szczęśliwy mąż i ojciec
Grzegorz Kociuba