JEGO SŁUCHAJCIE!

Ewangelia wg św. Mateusza 17, 1-9 (Niedziela 08.03.2020 r.)
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana, i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z Nim.

Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza».

Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!» Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli.

A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie się!» Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.

A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: «Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie».

To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!
Wskazówka od Boga Ojca. Przeczytaj kilka razy i rozważ:

To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!

Tato dziękuję Ci za Syna, który będąc człowiekiem pokazał mi jak do Ciebie dojść.

Życzę Ci mądrości byś rozpoznał to co ważne, i odwagi byś za tym poszedł.

Szczęśliwy mąż i ojciec
Grzegorz Kociuba