PODOBNE JEST KRÓLESTWO NIEBIESKIE
DO KUPCA POSZUKUJĄCEGO PIĘKNYCH PEREŁ


Ewangelia wg św. Mateusza 13, 44-52 (Niedziela 26.07.2020 r.)
Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść:
«Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.

Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją».

«Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Zrozumieliście to wszystko?» Odpowiedzieli Mu: «Tak».

A On rzekł do nich: «Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare».

Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł.
Dziś Jezus pokazuje mi w Ewangelii różne aspekty Królestwa Bożego. W śród nich najbardziej ujmuje mnie porównanie do kupca. Dla mnie kupcem jest Bóg Ojciec, który oddaje to co ma najcenniejsze – Swojego Syna, za drogocenną perłę, czyli za mnie. I to jest dobra nowina – jestem cenny w oczach Boga Ojca.

Jestem cenny w oczach Boga. Czy tak myślę?

Jakie kłamstwa podsuwa mi Zły w które uwierzyłem?
Jaki obraz mnie jest w tych kłamstwach, a jaki obraz Boga Ojca?

Ta dobra nowina jest również dla Ciebie. Jesteś cenny w oczach Boga. Nawet jeśli świat mówi inaczej lub sam siebie osądzasz albo Zły próbuje Cię oszukać. Nie daj się okłamać. Nie ma miejsca z którego Bóg nie może Cię wyciągnąć. Zawsze możesz wrócić. On tylko czeka na Twój pierwszy krok i chęć zmiany. A resztą się zajmie. Da siły i ludzi którzy pomogą w przyjściu do Niego. Odwagi! Wracaj i od dziś kroczcie już razem z Jezusem.
Tato dziękuję, że mogę zawsze zaczynać od nowa.

Życzę Ci, odwagi do powrotu do Boga Ojca i życia z Nim w pokoju i radości.

Szczęśliwy mąż i ojciec
Grzegorz Kociuba