BÓG NIE POSŁAŁ SWEGO SYNA NA ŚWIAT PO TO, ABY ŚWIAT POTĘPIŁ, ALE PO TO, BY ŚWIAT ZOSTAŁ PRZEZ NIEGO ZBAWIONY


Ewangelia wg św. Jana 3,16-18.
Jezus powiedział do Nikodema: «Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.

„Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony”.
Jezus dziś pokazuje mi postawę Boga Ojca – który nie potępia, ale stara się o pełnię życia dla człowieka. Bóg oddał to co miał najcenniejsze, swojego Syna, bym mógł żyć w pełni. Dzięki Jezusowi mam siłę, by przeciwstawiać się złu i wybierać dobro. A nawet jeśli mi coś nie wyjdzie czeka na mnie z pocieszeniem i pokrzepieniem w sakramencie spowiedzi.

Zachęca mnie bym naśladował Boga Ojca. Nie potępiał, ale walczył o życie w pełni dla innych ludzi. Więc jest zadanie do zrobienia. Jak mogę przybliżyć Boga tym, których spotykam na mojej drodze?

Tato dziękuję Ci, że dajesz mi swojego Syna, bym mógł żyć w wolności.

Życzę Ci sił do tego, by nie potępiać tylko walczyć o życie wieczne innych.

Szczęśliwy mąż i ojciec
Grzegorz Kociuba