TO JEST SYN MÓJ, WYBRANY, JEGO SŁUCHAJCIE!


Ewangelia wg św. Łukasza 9, 28b-36 (Niedziela 17.03.2019 r.)
Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwu mężów, stojących przy Nim.

Gdy oni się z Nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: «Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli w obłok.

A z obłoku odezwał się głos: «To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!» W chwili gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam.
A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli.

„To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!”.
Dziś Bóg Ojciec tymi słowami mówi o Jezusie. W ostatnią Niedzielę w Ewangelii o kuszeniu, słyszałem jak Zły podważa Jego tożsamość – to że jest Synem Bożym. Dziś Bóg Ojciec ją potwierdza w słowach: „To jest Syn mój, Wybrany, …”. To pierwsza lekcja i wezwanie dla mnie. Potwierdzenia tego kim jestem powinienem szukać u mojego Taty, który jest w niebie. To Bóg Ojciec mnie stworzył, obdarzył życiem i talentami. On najlepiej wie kim jestem i do czego jestem. Ja tylko muszę znaleźć chęci i czas, by się z Nim spotkać i usłyszeć to jakie On ma plany względem mnie. Staram się znajdować taki czas i przestrzeń w życiu. Bóg mówi do mnie w natchnieniach serca, w swoim słowie i w innych ludziach. Jezu dziękuję za tych wszystkich dobrych ludzi, których spotkałem w ostatnim czasie. Błogosław im skutecznie.

Drugą częścią wypowiedzi Boga Ojca są słowa: „… Jego słuchajcie!”. Dla mnie to podpowiedź i zaproszenie. Często nie wiem co mam robić. Bóg Ojciec daje mi dziś odpowiedź: Słuchaj Jezusa. Co On, by zrobił w danej sytuacji, albo co by o niej powiedział. Miejscem gdzie znajduję Jego podpowiedzi jest Pismo święte. Tam daje mi wiele wskazówek i odpowiedzi na moje pytania. A Ty Kogo słuchasz i gdzie szukasz odpowiedzi na codzienne życiowe pytania?
Tato dziękuję Ci za Jezusa i Jego przykład życia.

Życzę Ci mądrości w wyborze doradców życiowych.

Szczęśliwy mąż i ojciec
Grzegorz Kociuba