OZNAJMI WAM RZECZY PRZYSZŁE


Ewangelia wg św. Jana 16, 12-15 (Niedziela 16.06.2019 r.)
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi.

Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi»..

„Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. … i oznajmi wam rzeczy przyszłe”.
W dzisiejszej Ewangelii Jezus pokazuje mi wspaniałego doradcę. Jest nim Duch Święty. On zna całą prawdę i może mi objawić rzeczy, które będą mogły się zadziać. To cenna wskazówka do kogo się zwrócić o radę. Teraz muszę tylko znaleźć sposób żeby skomunikować się z tym przedziwnym doradcą. Wiem że jest to trudne. On się nie narzuca, delikatnie przemawia do mnie. Daje dobre pomysły i natchnienia. Czasem zwraca szczególnie uwagę na jakieś czytane słowo. Dziś na przykład podczas dzielenia się słowem Bożym przypomniał mi znaczenie miłosierdzia, że prawdziwe miłosierdzie pokazuje człowiekowi Jego godność. Czasem mówi do mnie w drugim człowieku, szczególnie poprzez moją żonę i córkę. Czasem w niepokoju i wyrzutach sumienia, szczególnie gdy nie idę w dobrym kierunku. Ciągle uczę się Go słuchać i odczytywać Jego sposoby mówienia. Ostatnio dostrzegam jego działanie we łzach, które pojawiają się w ważnych momentach i podczas różnych zasłyszanych słów.
Tato dziękuję Ci że Dajesz mi Przedziwnego Doradcę.

Życzę Ci otwartości na działanie i słowa Ducha Prawdy. Przyjdź Duchu Święty.

Szczęśliwy mąż i ojciec
Grzegorz Kociuba

„PARAKLET … ON ZAŚWIADCZY O MNIE … DUCH PRAWDY …”.
KIM JEST DLA CIEBIE?

Ewangelia wg św. Jana 15, 26-27; 16, 12-15
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.

Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».

„On zaświadczy o Mnie”.
Jezus w dzisiejszej Ewangelii zapowiada przyjście Ducha Świętego i pomaga mi choć trochę Go poznać. Duch Święty jest parakletem, czyli pocieszycielem. Świadczy o Chrystusie. Przekazuje prawdę i doprowadza do Niej – jest dobrym przewodnikiem. Słucha Ojca, Syna i przekazuje to co usłyszał, także rzeczy przyszłe. Niewiele o Nim wiem. Jest dla mnie ciężko uchwytny. Ale w dniu pięćdziesiątnicy proszę o to by przyszedł i dał się poznać. A dla Ciebie kim jest Duch Święty?
Tato dziękuję Ci za Twego Ducha.

Życzę Ci otwartości na natchnienia Ducha Świętego. Pozwól mu zadziałać w Twoim życiu.

Szczęśliwy mąż i ojciec
Grzegorz Kociuba