NIE BÓJCIE SIĘ LUDZI


Ewangelia wg św. Mateusza 10,26-33.
Jezus powiedział do swoich apostołów: «Nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach.

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.

Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie».

„Nie bójcie się ludzi”.
Jezus w dzisiejszej Ewangelii zachęca bym się nie bał. Strach blokuje działanie. Nie pozwala mi żyć w pełni i podejmować zadań związanych z moim powołaniem. Jezus pokazuje mi Ojca, który dba o mnie. Świadomość tego, że mam dobrego Ojca, który ma władzę nad życiem i śmiercią dodaje mi odwagi. Z Bogiem Ojcem mogę bez strachu i zniechęcenia wypełniać swoją codzienną życiową misję. Wtedy opieka nad dzieckiem, spinanie budżetu domowego, czy codzienna praca, stają się łatwiejsze.
Tato dziękuję Ci, że zabierasz mój strach.

Życzę Ci odwagi w podejmowaniu codziennych wyzwań.

Szczęśliwy mąż i ojciec
Grzegorz Kociuba