KTO SPOŻYWA TEN CHLEB, BĘDZIE ŻYŁ NA WIEKI


Ewangelia wg św. Jana 6, 51-58
Jezus powiedział do Żydów:
«Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata».
Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: «Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?»

Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.

Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki».

„Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. […] Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.
W dzisiejszej Ewangelii Jezus wskazuje mi Eucharystię jako źródło życia. Gdy nie mam sił, nie widzę sensu to On podsuwa mi rozwiązanie – Eucharystia. Jest to wielka tajemnica, którą odkrywam. Dzisiejsza Ewangelia zachęca mnie, do jeszcze większego zainteresowania się tym cudem – przemiany chleba i wina, w ciało i krew Pana Jezusa.

Tato dziękuję Ci za Twego Syna, który daje się nam w Eucharystii.

Życzę Ci, byś w pełni korzystał z darów które przygotował nam Bóg.

Szczęśliwy mąż i ojciec
Grzegorz Kociuba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *