BĄDŹ JAK BÓG…

Ewangelia wg św. Mateusza 5,38-48.
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Słyszeliście, że powiedziano:
'Oko za oko i ząb za ząb'. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi.
Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące.
Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego,
a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził”.
A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”.

„Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”
W dzisiejszej Ewangelii Bóg pokazuje, jak spełnić pragnienie każdego człowieka – być jak Bóg. Takie pragnienie złożone mamy w sercu. Zły w raju wykorzystał to i podał człowiekowi swój sposób na bycie Bogiem – nieposłuszeństwo. Jezus pokazuje jak wypełnić to pragnienie: Bóg jest doskonały, a podobni będziemy do Niego, gdy będziemy kochać nieprzyjaciół – czyli będziemy chcieć dla nich dobra – i modlić się za tych, którzy nas prześladują. I tu zaczyna się trud, a zarazem piękno chrześcijaństwa. Bo jak tu chcieć dobrze dla kogoś, kto robi mi krzywdę? Jak modlić się za kogoś, kto ciągle mnie obgaduje i niszczy moje dobre imię?
Widzę teraz, że Chrześcijaństwo to naprawdę opcja dla twardzieli. Ale nie tych z twardymi bicepsami, tylko tych którzy dla dobra drugiego są w stanie zapomnieć o sobie.
Życzę Ci byś zrealizował pragnienie Twego serca, ale w taki sposób jak wymyślił to Bóg. Szukaj takiego sposobu. Zaryzykuj, a zobaczysz, że on jest najlepszy.

Szczęśliwy mąż
Grzegorz Kociuba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *