BĘDZIESZ MIŁOWAŁ

Ewangelia wg św. Mateusza 22,34-40.
Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem,a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał Go, wystawiając Go na próbę:«Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?»
On mu odpowiedział: «”Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”.
To jest największe i pierwsze przykazanie.
Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”.Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy».

„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą
i całym swoim umysłem. […] Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”.

Dziś Jezus ukazuje mi najważniejszą wskazówkę dotyczącą życia – BĘDZIESZ MIŁOWAŁ. Ale jak kochać?
Podpowiedź znalazłem w listach świętego Jana. O miłości do Boga pisze tak: „albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie” (1J 5,3). Prosta zasada, poznać wolę Bożą i ją wypełnić. Choć w życiu ta prosta zasada staje się trudna do zrealizowania. Ale Bóg mnie do tego nieustannie zachęca.
Jak kochać bliźniego? Na to pytanie podpowiedź również znalazłem u św. Jana. Pisze On tak: „Dzieci nie miłujemy słowem i językiem, ale czynem i prawdą” (1J 3,18). Moje kochanie innych nie może się kończyć na słowach. Miłość do innych powinno być widać w moim działaniu.
Życzę odwagi by kochać, prawdziwie kochać.

Szczęśliwy mąż i ojciec
Grzegorz Kociuba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *