ZMARTWYCHWSTAŁ JAK POWIEDZIAŁ

Ewangelia wg św. Mateusza 28,1-10.
Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena
i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli. Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem». Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: «Witajcie». One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą».

„Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział.”
Ciągle powtarzanym wezwaniem w Kościele jest: Idźcie i głoście Ewangelię! Dziś słyszę tą dobrą nowinę, Jezus Chrystus Zmartwychwstał. Jezus pokonał śmierć i ona już nie ma władzy.

Co to oznacza dla mnie? Miałem wypisywać cytaty z Pisma, które to ładnie opisują, bo tak łatwiej. Trudno opisać to, co dzieje się w środku. To czym dla mnie jest prawda, że Jezus Chrystus Zmartwychwstał. Której części mego serca ona dotyka? Jak przemienia moje życie? To zadanie dla mnie na czas tych Świąt, by poszukać odpowiedzi. A czym dla Ciebie jest Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa?

Chrystus Zmartwychwstał !!!
Prawdziwie Zmartwychwstał !!! Alleluja !!!

Szczęśliwy mąż
Grzegorz Kociuba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *